http://www.pogacia-photo.com/it/files/gimgs/9_niteroibakonyizsuzsapogacia.jpg
Niteroi (2010)
Brasile
http://www.pogacia-photo.com/it/files/gimgs/9_sunsetinriobakonyizsuzsapogacia.jpg
Rio de Janeiro (2010)
Brasile
http://www.pogacia-photo.com/it/files/gimgs/9_ipanema2bakonyizsuzsapogacia.jpg
Bambini ad Ipanema (2010)
Brasile
http://www.pogacia-photo.com/it/files/gimgs/9_ipanemabakonyizsuzsapogacia.jpg
Ipanema (2010)
Brasile